• 31 Mac 2015

    Adalah dimaklumkan bahawa Parkson Credit akan mengenakan caj GST jika berkenaan bagi yuran dan caj bermula 1 April 2015

    Mengikut Akta Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) 2014 yang telah diwartakan, Parkson Credit akan mengenakan caj GST, jika berkenaan, untuk yuran dan caj bermula 1 April 2015.

    Terma dan syarat bagi produk dan perkhidmatan, jika berkenaan, akan dipinda dengan sewajarnya.

    Klik di sini untuk soalan lazim.