• 21 Ogos 2018

    Memperluaskan Zon Ke Selatan

    Johor Bahru, 13 Ogos 2018 – Parkson Credit terus memperluaskan kehadirannya di bahagian wilayah selatan dengan membuka sebuah pejabat urusan di Johor Bahru. Pejabat ini akan menjadi pusat pentadbiran bagi negeri-negeri yang meliputi Johor dan Melaka.

    Para pelanggan yang ingin membuat bayaran untuk ansuran mereka adalah digalakkan untuk berbuat demikian di rangkaian pembayaran Parkson Credit.