×
ACOS SYSTEM Online Self Service Terminals

Pembayaran Melalui Internet (Bank CIMB)


Langkah 1

Di bahagian ‘Pay & Transfer’ pilih DuitNow / Transfer Money.

Langkah 2

Masukkan 1092686P, ID DuitNow Parkson Credit Sdn Bhd.

Langkah 3
  1. Setelah memilih ‘Account’ anda serta masukkan info di bahagian ‘Amount and When’ untuk pembayaran, sila masukkan Nombor Perjanjian ke ‘Enter Recipient Reference’ (WAJIB).
  2. Masukkan Nombor Telefon Bimbit anda ke ‘Enter Other Payment Details’ (WAJIB) sebelum meneruskan untuk menyelesaikan proses pembayaran anda.