×
ACOS SYSTEM Online Self Service Terminals

PEMBERITAHUAN

SILA BACA TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT INI DENGAN TELITI. DENGAN MENGAKSES LAMAN DAN SEBARANG KANDUNGAN INI, ANDA BERSETUJU UNTUK TERIKAT DENGAN TERMA DAN SYARAT DI BAWAH. SEKIRANYA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT DI BAWAH, JANGAN MENGAKSES LAMAN ATAU SEBARANG KANDUNGAN INI.Terma Penggunaan

Maklumat dan bahan-bahan yang terkandung di dalam laman ini, terma-terma, syarat-syarat, dan penerangan yang muncul, adalah tertakluk kepada perubahan. Penggunaan tanpa kebenaran sistem laman web Parkson Credit’s dan / atau aplikasi termasuk tetapi tidak terhad kepada kemasukan tanpa kebenaran ke dalam sistem Parkson Credit’s, atau penyalahgunaan mana-mana maklumat yang disiarkan di laman web adalah dilarang. Bukan semua produk dan perkhidmatan boleh didapati di semua kawasan geografi.Ketersediaan

Laman web ini tidak bertujuan untuk pengagihan kepada, atau digunakan oleh, mana-mana individu atau entiti dalam mana-mana bidang kuasa atau negara di mana pengedaran atau penggunaan itu akan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tempatan.Penyerahan

Semua maklumat yang dikemukakan kepada Parkson Credit melalui laman ini boleh disifatkan dan kekal sebagai hak milik Parkson Credit dan Parkson Credit adalah bebas untuk menggunakan, untuk sebarang maksud, idea, konsep, pengetahuan atau teknik yang mengandungi maklumat pengunjung kepada laman web ini memberikan Parkson Kredit melalui laman ini. Parkson Credit tidak boleh tertakluk kepada apa-apa kewajipan kerahsiaan mengenai maklumat yang dikemukakan kecuali seperti yang dipersetujui oleh entiti Parkson Credit mempunyai hubungan pelanggan secara langsung atau sebaliknya secara khusus bersetuju atau yang dikehendaki oleh undang-undang. Pelawat boleh menghantar ulasan, komen dan kandungan lain; dan mengemukakan cadangan, pendapat, komen, soalan, atau maklumat lain, selama kandungan tidak menyalahi undang-undang, lucah, mengancam, memfitnah, menceroboh privasi, melanggar hak harta intelek, atau selain dengannya yang boleh memudaratkan pihak ketiga atau tidak menyenangkan dan tidak terdiri daripada atau mengandungi virus perisian, kempen politik, ajakan komersil, surat berantai, e-mel, atau apa-apa bentuk 'spam'.HAK CIPTA TERPELIHARA © 2014 PARKSON CREDIT SDN. BHD.

Hak cipta pada kandungan dan skrin yang memaparkan halaman ini, dan maklumat dan bahan di dalamnya dan susunannya adalah kepunyaan Parkson Credit kecuali dinyatakan sebaliknya.